Algemene informatie

Orthodontie is onderdeel van onze algemene gezondheid. Het doel is om u een optimale mondgezondheid te geven en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens om uw mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Daarbij hoort ook een anamneselijst (medische voorgeschiedenis), dit om u optimaal te kunnen behandelen.

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 -17.00 uur
(Pauzes van 10.00 – 10.15 uur en van 12.00 – 12.45 uur)

Bereikbaarheid en spoedgevallen

Onze praktijk is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 – 57 47 45. U kunt ons ook mailen via info@orthodontie-helmond.nl

Behandeling

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Bent u verhinderd voor een afspraak? Dan dient u deze – uiterlijk 24 uur van tevoren – en uitsluitend telefonisch via het nummer 0492 – 57 47 45 te annuleren/verzetten, anders zien wij ons genoodzaakt om de besproken tijd in rekening te brengen.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht hebt die buiten de ‘normale gevoeligheidsperiode’ valt, wacht dan niet langer en neem zo snel mogelijk contact met ons op. Onze agenda is voorbereid op een snelle reparatie-afspraak.

Medische gegevens

Wij verzoeken u vriendelijk, in het belang van uw eigen gezondheid, om ons optimaal op de hoogte te brengen en te houden van medische bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, allergieën, afwijkingen enz.

Privacy en geheimhouding

Patiëntinformatie wordt nooit gedeeld met derden zonder overleg met de tandarts voor orthodontie en medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het bedoeld is voor huisarts of specialist i.v.m. bijvoorbeeld een verwijzing. Wanneer u een dossier opvraagt of wordt overgedragen in verband met het overstappen naar een andere praktijk, dient een machtigingsformulier te worden ingevuld en ondertekend voor overdracht van het dossier.

Klanttevredenheid en klachten

Wij hechten veel waarde aan klanttevredenheid en uw mening over onze praktijk. Praat vrijuit met ons over uw wensen en verwachtingen. Hebt u desondanks toch een klacht? Loop er niet mee door en vertel het de praktijk manager of één van onze assistentes, zodat we gezamenlijk dit probleem kunnen oplossen.Bent u daarna nog van mening dat de tandarts voor  orthodontie aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde) of de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen), en om bemiddeling vragen.

Tarieven en betaling

Voor behandelingen boven € 150,- kunt u een begroting aanvragen. Alle facturatie en financiële correspondentie met u gaat via onze factoringpartner Infomedics. Infomedics verzorgt het indienen van de declaraties voor de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, ook als niet alles vergoed wordt. Voor vergoedingen ván en financiële afhandeling mét uw verzekeraar verwijzen wij u graag naar uw eigen zorgpolis en/of verzekeraar.

Aanmelden eerste consult

U maakt gewoon telefonisch een afspraak. Hierbij maken we direct een patiëntkaart aan met uw eerste gegevens. U krijgt dan van ons per post een bevestiging met daarbij ook een anamneselijst (medische voorgeschiedenis) die u, volledig ingevuld, meeneemt naar de eerste afspraak.